Kocamın Beni Çok Sevmesi İçin Dua

Sevgisiz bir kimsenin size karşı bu yöndeki his ve duygularını değiştirmek amacıyla okunmaktadır. Eşlerin bu yöndeki isteği için oldukça etkilidir. Mübarek celilesi aşağıdadır:
Bismillâhirrahmânirrahıym* Minel abdiz zelîli ilel melikil celîl* Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn* Selâmün alâ ilyâsîne innî messeniyed durru ve ente erhamür râhımîn* Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn* Festecebnâ lehû ve necceynâhü minel ğammi ve kezâlike nüncil mü’minîn* Allâhümme inneke ta’lemü mâ nezele bî min emrin kezâ ve kezâ fec’al lî minhü feracen ve mahracen inneke alâ külli şey’in kadîr* Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim bi adedi ılmih*

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir