Hastalık İçin Şifa İsteyenlere Dua

hastalar için çok faydalı şifa ayetleridir bir bardak suya yirmibir kere okuyuf üfleyeceksiniz ve hasta olan zat bu suyu içecek ve bu işlemi yedi sabah yapacaksınız değerli ziyaretçilerimiz

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve yeşfi sudûra kavmin mü’minîn. Ve yüzhib ğayza kulûbihim. Ve şifâün limâ fis sudûr ve hüden ve rahmetün lil mü’minîn. Fîhi şifâün linnâs. Ve nünezzilü minel kurâni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîn. Ve izâ
meridtü fe hüve yeşfîn. Kul hüve lillezîne âmenû hüden ve şifâ

faydalı olmasını dilerim

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir