Gidenin Geri Gelmesi İçin Çok Etkili Dua

Aşağıdaki ayet-i kerime giden,ayrılan veya terk eden kimselerin geri dönmeleri için faydalıdır. Yukarda sayılan hallerden birisi ile illetli bulunan bir kimse, bu ayet-i kerimeyi gülsuyu ve safranı karıştırarak mürekkep yapıp, bu mayi ile bir Cuma sabahı güneş doğarken, bu ayet-i kerimeyi yedi ayrı kağıda yazar, her gün bu kağıtlardan bir tanesini muhtelif zaman aralıkları ile yalar ve arkasından da bir miktar su içer ve buna kağıtlar bitinceye kadar bir hafta süre ile devam ederse, o kimse Allahü Teala’nın yardımı ile bu sayılan sıkıntılardan kurtulur. Yedi ayrı kağıda yazılacak olan ayet-i kerime budur:
Ve immâ yenzeğanneke mineş şeytâni nezğun festeız billâh, innehû semiy’un aliym. İnnellezînettekav izâ messehüm tâifün mineş şeytâni tezekkerû fe izâ hüm mübsırûn.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir