Çok Özlediğim Birini Geri Getirmek İçin Dua

Size dönmesi istenen kişiyi düşleyerek üç veya yedi gece geç saatlerde yetmiş kere “SURETÜL KARİA” duasını okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder Allahın izniyle döner.
Sure budur:
Karia Suresi
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir