Zenginlik Duası Okumak

Cenab-ı Hakk’tan hayırlı zebginlik istemek için Leyl Suresi yüz sekiz (108) kere okunur.
LEYL SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)velleyli iza yağşa.(2)vennehari iza tecella.(3)ve ma halakazzekere vel’ünsa.(4)inne sa’yeküm leşetta.(5)feemma men a’ta vetteka.(6)ve saddeka bilhusna.(7)fesenüyessirühu lilyüsra.(8)ve emma men bahıle vestağna.(9)ve kezzebe bilhusna.(10)fesenüyessirühu lil’usra.(11)ve ma yuğniy ‘anhü malühu iza teredda.(12)inne ‘aleyna lelhüda.(13)ve inne lena lel’ahırete vel’ula.(14)feenzertüküm nazen telezza.(15)la yaslaha illel’eşka.(16)elleziy kezebe ve tevella.(17)ve seyücennebühel’etka.(18)elleziy yü’tiy malehu yetezekka.(19)ve ma liehadin ‘ındehu min nı’metin tücza.(20)illebtiğae vechi rabbihil’a’la.(21)ve lesevfe yerda.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir