İstediğinle Kavuşabilmek İçin Dua

rabbena la tüziğ gulubena ba’de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh..inneke entel-vehhab..
Rabbena inneke camiunnasi liyevmilla raybe fih..innellahe la yuhlifül-miad

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir