İçkiden uzaklaştırmak için dua

İçki Mübtelalarını Kurtarmak için :

Sevgili kardeşlerim aşağıya bu konudan müzdarip olan kardeşlerimizin Yazıp çizmeden kolayca faydalanmaları amacıyla bir birinden farklı 5 uygulama yazdım.

Bu uygulamayı yapan kardeşlerim ayrıca mübtela olan kişi adına hayır dua etmeli bir an önce bu illetten kurtularak hidayete kavuşmaları için canı gönülden dualarını esirgememelidirler. Birde mutlaka ufakta olsa birine bir sadaka vermeli, birilerini sevindirmeli, birilerine yardımda bulunmalıdırlar. Ve İnşallah bizide sebep olmamızdan dolayı dualarında unutmayalar. Allah kolaylaştıra. Selametle

Uygulama 1-41 Kez bir sürahi suya aşağıda gelen ayetleri okuyup Müptela olan
kişiye 7 gün içirilmelidir. (içki içenin kendisi okuyamayacağı için müptela olan kişinin adına bir başkası okuyabilir. …….doğma ……….. kişi niyetine diyerek)

Bismillahirrahmanirrahıym

Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun. ve etıy`ullahe ve etıy`ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa`lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem.

Uygulama 2- Maide suresinin aşağıda gelen 90 ve 91. ayetlerini bir sürahi suya kurtulması istenen kişi için niyetlenerek (…….. doğma………. Kişi için) okuyup bu sudan içkiye müptela kişiye 15 gün içirilirse Allahualem içkiden kurtulur biiznillah.

90- Ya eyyühellezıne amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamü ricsüm min ameliş şeytani fectenibuhü lealleküm tüflihun

( Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.)

91- İnnema yürıdüş şeytanü ey yukıa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salah fe hel entüm müntehun.

( Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?)

Uygulama 3- Aşağıdaki ayeti kerimeyi 700 defa bir suya mübtela olan kişi için niyetlenerek okuyup.mübtela olan kişiye içirilmelidir.

Bismillahirrahmanirrahim. Vallahü halakaküm vema ta’ melün.

Uygulama 4- Kadeh duası (kenzul-arş duası) Bir sürahi suya ( mübtela olan kişi için niyetlenerek ) 7 kez okunurak içki müptelası olan kişiye üç gün tekrar edilerek içirilirse mübtela olan kimse biiznillah kurtulur.

Uygulama 5- Mü’minun süresi bir suya (niyetlenerek) okunarak kişiye içirilir. İçkiyi bırakana kadar devam edilir.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir