Düzenli Hayat Yaşamak İçin Dua

Her işinde intizam, düzen, dirlik olması bütün işlerinin yolunda gitmesini isteyen kişi, Karia Suresini yüz (100) defa okursa faidelidir.
KARİA SURESİ
Bismillahirrahmanirrahiymi.
(1)elkari’atü.(2)melkari’atü.(3)ve ma drake melkari’atü.(4)yevme yekunünnasü kelferaşilmebusi.(5)ve tekunülcibalü kel’ınhilmenfuşi.(6)feemma men sekulet mevaziynühu.(7)fehüve fiy ‘ıyşetin radıyetin.(8)ve emma men haffet mevaziynühu.(9)feümmühu haviyetün.(10)ve ma edrake mahiyeh.(11)narün hamiyetün.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir