İnsanların kalplerinden geçenlerin malum olması için dua

Bu duayı her vakit namazdan sonra okumanız gerekir. İnşallah her insanın gözünde önemli bir yere sahip olur veinsanların kalbinden geçenler size malum olur. Bu hoş ve etkili duayı inanarak kalpten okumanız gerekir.

Ya Batınü entellezi ebtante sirrennübüvati filvelayati ve azherte min beynehüma sirrel mükaşifati ve hakaaikıt tenezzülati fi kulubi erbabil halvati bimeknünatiz zamairi ve serairi besairiş şerairi en terzuknil itla ıt tammi velkeşfil ami ala bevatını külli emrin meknunin ve tevelleni bikuvvetiket tammetel ebreze min ğaybil ğuyubi sirren mesünen vec alni aziyzen ındeke ve ınde men akbele ileyye ve akbele aleyhi vasılen likulübihim ve esrarihim ecren ğayre memnünin inneke entallahü mütahhiren envaal kainati bilkafi vennüni

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir