Hacetleriniz gerçek olsun diye dua

Rivayet olunur ki Fatiha suresi Ayetel kursi ve aşağıda ki ayetleri her namazın akabinde okumaya devam edenlerin Allah teala hacetlerini reva eyler ve kişiyi her türlü şerden muhafaza eyler .

Bismillahirrahmanirrahim
ŞEhidellahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimem bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim inned dine indellahil islamkulilallahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimnen teşa ve tuizzu men teşau ve tuzilli men teşa bi yedikel hayr inneke ala kulli şey’in kadir tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl ve tuhriculmeyyite minel hayy ve terzuku men teşau bi ğayri hisab .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir