Eşimle Barışmak İçin Dua

Küstüğünüz kimseler ile barışmak için bir çok dua vardır. Etkili ve daha önceden denenmiş olan dualar arasında yer alır. Duası:
Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûluhu. Allâhümme’c-alnî mine’t-tevvâbîne vec’alnî mine’l-mütatahhirîn. Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente, estağfiruke ve etûbü ileyk.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir