Hızlı Tutan Aşık Etme Duası

ER-RAHMAN esmasını günde 100 kere zikreden kimsenin kalbinde merhamet eseri zuhur eder. 298 kere yazıp taşısa, her türlü afetten kurtulup, vücudu daire-i rahmette mesut olur. Ve zağfiran ve misk ile yazıp bir haneye defnolunsa o hane sahibi şerden hayra tebdili ahlak eder.

Arananlar Dualar

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir