Medyum Burak

Senden ayrılan sevgiliyi geri getirme duası

Yusuf 53 ayetini günde 15 kere okumaya devam edenler kendisinden ayrılan kişiye tekra kavuşur ayet budur:

Bismillahirramanirrahim
Ve ema uberriu nefsi innen nefse le emmaratum bis sui illa ma rahime rabbi, inne rabbi ğafurur rahim .

Sevdiğim aşık olsun duası

Çok sevdiğiniz biri var ve bu insanın da aynı şekilde size aşkla bağlanmasını istiyorsunuz bunun için tuncina duasını 172 defa okuyunuz ve uykuya dalınız

Çiftlerin barışması için dua

Bismillahirrahmanirrahim
“Elem neşrah leke sadreke. Ve veda ‘na anke vizreke elleziy ankada zahreke ve refa’na leke zikrek feinne meal’usri yüsren in ne meal’usri yüsra feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab. “

Giden Kişiyi Getirme Duası

Ayrılan kimsenin geri gelmesi niyet edilerek .. veya .. gece geç saatlerde … kere suretül karia’yı okumaya devam ederse dilediği kimseyi celb ve tesir eder. Kerimesi aşağıdadır:
BismillâhirrahmânirrahÎym
Elkaâri’ atü melkaâri ‘a ve mâ edrâke melkaâri’a yevme yekûnünnâsü kelferâşil mebsûsi ve tekûnülcibâlü kel’ ıhnilmenfûş fe’ emmâ men sekulet mevâziynühü fe hüve fiy ıyşetin râdıye ve emmâ men haffet mevâziynühü feümmühü hâviye ve mâ edrâke mâhiyeh nârün hamiye.Amin

Eski Sevgilimin Bana Dönmesi İçin Dua

100 Kere “Lâ ilâhe illallâhül melikül hakkul mübiyn.”( Melik (her şeyin Sahibi), Hakk(Varlığı hiç değişmeyen), Mübin(Apaçık ki) Allah’tan başka ilah yoktur)

Güzellikten Baş Döndürme Duası

Kişi hoşlandığı kadın veya erkekler tarafından ilgi görememesi beğenilmemesi durumunda onları etkileyebilmek ve kendini beğendirebilmek için:
Kişiye yere çizilen büyükçe bir çemberin çevresinde .. tur attırılırken her tur esnasında ..’er kez “ya sübhan, ya sultan, ya rahman diye mırıldanıp her iki yöne doğru üflenir. Ardından kişi çemberin içine oturduktan sonra kısa bir sure okunarak, Allah’a kişinin durumuna yardımcı olması için dua edilir ve duanın sonunda daha önceden okunup üflenmiş olan bir bardak su içirilir. Ertesi gün kişi geldiğinde yüzü kıbleye doğru döndürülerek 3 kez tekrarlanması tembihlenerek “ya rahman, ya şafi, ya kafi” dedirtildikten sonra birer damla okunmuş sure yüzüne doğru fırlatılır. Sonuç olarak işlem doğru yapıldığında birkaç gün içersinde etkisini gösterecektir.

Kocama İstediğimi Yaptırma Duası

Bir kimse halk arasında sevilip sayılmak ya da eşine, sevdiğine, aile efradına sözünü dinletebilmek ve onların gönüllerine taht kurmak ve kendisine şefkat, merhamet ve yumuşak kalpli olmalarını sağlamak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler her gün düzenli olarak … defa okunmaya devam edilmelidir. Okunacak ayeti kerimeler şunlardır:
Vecealna fi kulubillezinet-tebeuhü ra’feten ve rahmeh*Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve li-tüsnea ala ayni*Lev-enfakte m-fil ardi cemian ma ellefe beyne kulubihim, vela kinnellahe ellefe beynehüm, innehü azizün hakim*Yühibbunehüm ke-hubbillahi vellezine amenü eşeddü hubben lillah*

Eski sevgilim benden soğusun duası

Eski sevgiliniz sizden soğusun uzak dursun diye bu duayı okuyabilirsiniz perşembe akşamı yatsı namazından sonra ayetel kursiyi 471 defa okursanız eğer Eski sevgilinizden kurtulursunuz

Ayrıldığın eşini geri getirme duası

Cinci, gelinin adını, erkeğin adını, harfleri birbirine girecek biçimde iç içe yazar, bir daire içine alır. Daire, ancak adlar yazıldıktan sonra çizilebilir. Dairenin çevresine fırdolayı ‘’El-muhabbet daimi’’ yazar. Sonra Kur’andan ‘’Yusuf’’ suresini okuyup gelinin yüzüne, kocasının evine doğru üfler; arkasından Tanrıya birbirlerinden ayrılmamaları, bir yastıkta kocamaları, kocasının gurbetten erken dönmesi, gönlünde karısını tutması konusunda yakarır. Okunmuş bir tuzu, gene okunmuş bir tas suyun içine atar. ‘’Bu tuz nasıl eriyip suya karışmışsa, karı koca da birbirlerine sevgiyle öyle bağlansın, öyle kaynaşsın’’ diye sözler söyleyip sağa sola üfler. Üzeri yazılı kağıdı üç kat muşambaya, üç kat yeşil beze sarıp yedi dikişle diker. Her dikiş vuruşta erkeğin, gelinin adını söyler, ‘’sudku’l-azim ve’l daim’’ diyerek muskaya üfler.
Daha sonra, bir bardak suyun içine birkaç akide şekeri atıp eritir, gene Kur’andan kısa bir sure okur, suya üfler. Gelinle erkeğin adlarını mor mürekkeple bir kağıda yazıp suda ezer, eritir, bardağın içindeki şerbete katar. Gelin bu şerbeti eşi gurbete çıkmadan bir gece önce kocasına içirir. Muskayı kapının eşiği altına gizler. Kocasının kuşkulanmasını istemiyorsa, gurbete çıkması nedeniyle şerbet yaptığını söyler. Ancak kendiside şerbet yaparsa kocasına ondan vermez. Yalnız cincinin verdiği şerbeti içirir, kendi yaptığı şerbeti başkalarına sunar. Şerbeti içen, muskanın üstünden geçip evinden, eşinden ayrılan erkek başka kadınlara bakmaz, eşini gönlünden çıkarmaz, onun özlemiyle yanar, içtiği şerbet gibi tadını damağında duyarmış.

Erkekle Kadını Birbirine Bağlayan Dua

İki kişinin birbirlerine bağlanması yönünde okunacak dualardır. Vedduha suresini temiz bir su üzerine … defa okuyup o su ile gusül alan insan sevilen sayılan ve sözü dinlenen birisi olur. Özellikle eşine karşı söz dinletmesine vesile olacaktır. Bir kimseyi kendine muhabbetle bağlamak içinde oldukça etkilidir.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.