Medyum Burak

Dileklerinizin kabul olmasını istiyorsanız dua

Rabbena zalemna enfusena ve illem teğfir lena terhamna lenekunenne minel hasirin.
Bu duayı gunde … okursanız faziletinden faydalanabilirsiniz.

Oğlunuzu istemediğiniz kız arkadaşından ayırma duası

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme inni es’elüke ya sabit ya tevvab bima evda’tehü harfü’ttai minel esraril mahzuneti vel envaril meknüneti en tüsahhir liye melaiketükel kirame hüddame hazel harf,inneke ala külli şey in kadürün.

bu duayı bir salı akşamı … defa okursanız faydasını görürsünüz

Aşık olduğum bana aşık olsun duası

Bismillahirrahmanirrahim
Ve ma erselnake illa rahmeten lil’alemin
Bu duayı size aşık olmasını istediğiniz kişi için … defa okursanız eğer sevdiğiniz size aşık olur.

Hacetleriniz gerçek olsun diye dua

Rivayet olunur ki Fatiha suresi Ayetel kursi ve aşağıda ki ayetleri her namazın akabinde okumaya devam edenlerin Allah teala hacetlerini reva eyler ve kişiyi her türlü şerden muhafaza eyler .

Bismillahirrahmanirrahim
ŞEhidellahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimem bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim inned dine indellahil islamkulilallahumme malikel mulki tu’til mulke men teşau ve tenziul mulke mimnen teşa ve tuizzu men teşau ve tuzilli men teşa bi yedikel hayr inneke ala kulli şey’in kadir tulicul leyle fin nehari ve tulicun nehara fil leyl ve tuhriculmeyyite minel hayy ve terzuku men teşau bi ğayri hisab .

İstediğin Kişiyi Etkileme Duası

Aşağıdaki kerimeyi yazıp üzerine aldıktan sonra bu beyti günde bir kere okursan ve buna gece devam edersen kısa zamanda dilediğin kişinin kalbini kazanarak onu tesirin altına alırsın. Ayrıca gözlerinin önüne gaib kapılar açılır, hayretler içinde kalırsın. Bu beytin ve vefkin sırları çoktur ama devam etmek gerekir.

Okunacak beyit şudur:
Efizli minel envari feyzete müşrikin aleyye ve ehyi meyte kalbi bi taytağat.

SEVDİĞİNİN SENİ SEVMESİNİ İSTİYORSAN.

İki rekat namaz kılıp sonunda abdestli bir şekilde “Enfal Suresi 63. ayet” okumalıdır.

AYET: Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîm.

MANASI: Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Dilak kabulü için dua okumak

Bir kaseye yedi kere suyu içilirse dilekler kabul görür.

Biemillahirrahmanirrahim
Ve yeşfi kavmin mü’minine
Ve şifaun lima fissuduri
Yahrucu min butuniha şerabun elvanuhu fihi şifaun linnasi. Venunuezzilu minel kurani ma huve şifaun ve rahmetun limu’mine
Ve iza meriztu
fehuve yeşfin Kul huve lillezine amenu huden ve şifaun

Senden ayrılan sevgiliyi geri getirme duası

Yusuf 53 ayetini günde 15 kere okumaya devam edenler kendisinden ayrılan kişiye tekra kavuşur ayet budur:

Bismillahirramanirrahim
Ve ema uberriu nefsi innen nefse le emmaratum bis sui illa ma rahime rabbi, inne rabbi ğafurur rahim .

Sevdiğim aşık olsun duası

Çok sevdiğiniz biri var ve bu insanın da aynı şekilde size aşkla bağlanmasını istiyorsunuz bunun için tuncina duasını 172 defa okuyunuz ve uykuya dalınız

Çiftlerin barışması için dua

Bismillahirrahmanirrahim
“Elem neşrah leke sadreke. Ve veda ‘na anke vizreke elleziy ankada zahreke ve refa’na leke zikrek feinne meal’usri yüsren in ne meal’usri yüsra feiza ferağte fensab ve ila rabbike ferğab. “

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.